Vitarendezés, bíróság és választottbíróság előtti jogi képviselet

Egyik partnerünk évek óta Magyar Kereskedelmi és Iparkamara melletti Állandó Választottbíróság névjegyzékén szereplő választottbíróként is tevékenykedik. Ügyvédeink a magyar bíróságok előtt zajló gazdasági, polgári jogi, munkajogi, közigazgatási, illetve adóügyi jogviták rendezésében, továbbá magyar és külföldi választott bíróságok előtt folyó perekben a képviselet ellátása terén sok éves tapasztalattal rendelkeznek és minden említett ügytípusban nagy felkészültséggel látják el ügyfeleink jogi képviseletét