Versenyjog és EU közösségi jog

     •     Tanácsadás a magyar versenyhatóságnál vállalatfelvásárlással, összeolvadással, kartellekkel, piaci
            vizsgálatokkal és monopóliumokkal kapcsolatban,
     •     A magyar versenyhivatal előtti eljárási képviselet,
     •     Állami támogatások versenyjogi és EU közösségi jogi kérdései,
     •     EU közösségi joggal és versenyjoggal kapcsolatos peres képviselet,
     •     Tanácsadás adatvédelmi kérdésekben,
     •     Tanácsadás fogyasztóvédelmi kérdésekben.