Név

Dr. BURAI-KOVÁCS János

 

Iskolai Végzettség

Ügyvéd jogtanácsosi szakvizsga,
1977

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Állam és Jogtudományi Kar;  Budapest

Posztgraduális képzés 1976

Külkereskedelmi szakjogász
képzés

Egyetemi fokozat:
külkereskedelmi szakjogász

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Állam és Jogtudományi Kar;  Budapest
Általános jogi tanulmányok, 1970 – 1975
Egyetemi fokozat: doktori oklevél címzetes főiskolai docens

 

 

szakmai tapasztalat

Burai-Kovács, Perlaki, Stanka,
Szikla és Társai Ügyvédi Iroda

Partner, 2016 – folyamatosan

 

Burai-Kovács és Partnerei
Ügyvédi Iroda,
vezető partner, 1995-2016

 

Winter & Partner Attorneys
at Law, Zürich 
partner, 1995 – 1996

 

Burai-Kovács, Büki és Partnerei
Ügyvédi Iroda

partner, 1989 – 1995

 

MINERALIMPEX

jogtanácsos, a jogi osztály
vezetője, 1974 – 1989

 

 

Bejegyzés

Budapest Ügyvédi Kamara,
ügyvéd, 1991

 

 

szakmai szervezeti tagság

Budapesti Ügyvédi Kamara,

International Bar Association

egyéb szakmai tevékenység

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett
működő Állandó Választottbíróság elnöke
Az ICC (Párizs) Választottbíróságának eseti választottbírája
A Svájci Választottbírósági Társaság tagja
Több intézményes választottbíróság listán szereplő választottbírája

 

 

pro bono tevékenység

 

 

publikációk

ELTE Polgári Jogi Tanszék és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi Magánjogi Tanszék meghívott vizsgáztató oktatója

 

 

Számos szakcikk, szakkönyv fejezet, különösen az olaj- és gázipar, a kereskedelmi jog kérdései valamint a magyar és nemzetközi választottbíráskodás körében, beleértve a választottbírósági törvény kommentárját.


Nyelvek

Magyar, angol, német