Munkajog

     •     Általános HR kérdések, jogszabály- és szerződésértelmezés
     •     Munkaszerződések, írásbeli intézkedések és belső szabályzatok
     •     Vezető állású munkavállalók munkajogi ügyei, versenytilalmi és titoktartási megállapodások
     •     Reorganizációkhoz és tranzakciókhoz kapcsolódó munkajogi tanácsadás
     •     kiszervezésekkel, visszaszervezésekkel kapcsolatos megállapodások, munkaerő-kölcsönzés
     •     Munkavállalói részvényprogram és bonus szabályzatok jogi feltételei,
     •     Kollektív szerződéssel és egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogviták, sztrájkhoz kapcsolódó munkajogi tanácsadás
     •     Csoportos létszámcsökkentés
     •     Munkavédelemhez, munkaügyi ellenőrzéshez és a külföldiek munkavállalásához kapcsolódó munkajogi tanácsadás
     •     Munkajogi viták peren kívüli rendezéséhez kapcsolódó tanácsadás és peres képviselet munkaügyi bíróság előtt
     •     Nemzetközi munkajogi kérdések, kiküldetési megállapodások